Magia naszego podpisu i jego wpływ na przeznaczenie.

Czym jest przeznaczenie? To w teorii niezmienna i nieunikniona linia wydarzeń. Szereg możliwości, które rozwijają świadomość i prowadzą do wypełnienia planu duszy. Czy przeznaczenie istnieje naprawdę? Czy to jedynie kiepskie wytłumaczenie powodzeń i niepowodzeń w życiu?

Wiele teorii mówi o tym, że przychodzimy na świat w określonych warunkach. Świadomie nie zdajemy sobie sprawy że mamy wpływu w jakiej rodzimy się rodzinie, w jakim kraju, mieście, w jakich warunkach materialnych. Podświadomie jednak wiemy, że wszystkie te okoliczności i zmienne są stworzone na potrzeby realizacji planu duszy, czyli ścieżki doświadczeń, jakie chcemy zdobyć w tym życiu. Dusza jeszcze przed narodzinami decyduje jakiego rodzaju miłości chce doświadczyć, jakiego bólu, jakich trudności i emocji. Możemy więc założyć, że ścieżka jest wstępnie zarysowana i są rzeczy na które wpływu nie mamy.

Oczywiście – jest też szereg rzeczy, o których możemy decydować, ale decyzje, które zostały podjęte przed naszym narodzeniem, mniej lub bardziej wpłyną na nasze życie. Dzieciństwo, które dostajemy zanim staniemy się świadomymi ludźmi, jest bazą, na której budujemy całe życie.

Czy przeznaczenie można… zmienić?

Wszystko to potraktowane jako informacja, a nie kategoryczny, z góry narzucony scenariusz, pozwala nam otworzyć się na wariant, w którym możemy dokonać korekty tych uwarunkowań, które przestały nam służyć i stanowią blokady.

Przeznaczenie rozumiane jako doświadczenie przeznaczonych nam duchowych lekcji różni się od losu tym, że los kształtujemy w każdej chwili poprzez swoje wybory i rozwój świadomości. Może to być spójne, a może być zdezintegrowane. Przeznaczonych nam lekcji nie unikniemy, ale możemy doświadczać ich w pozytywny lub negatywny sposób. Lekcje te zapisane są w naszym portrecie numerologicznym. Mając ich świadomość oraz pracując ze sobą, uzdrawiając wzorce i przekonania, oraz transformując życiową postawę, zmieniamy swój los. Dzięki temu, możemy realizować przeznaczenie w zdrowy sposób i bez potrzeby ulegania iluzji cierpienia generowanej przez negatywny rezonans z tym, co jest. 

Dzięki harmonijnemu zestawieniu wibracji naszego podpisu z pozostałymi wibracjami portretu numerologicznego lekcje prowadzące do realizacji istoty życia nas nie omijają, lecz mogą zostać przyswojone bez oporu, a przez to w bardziej łagodnych okolicznościach, szybciej i w bardziej efektywny sposób. Wtedy autentyczne Przeznaczenie zostaje wypełnione.

Czy możemy mieć wpływ na nasze przeznaczenie?

Pasujący do siebie układ liczb daje dostęp do dobrego, godnego, spełnionego życia, zdrowia, dobrych relacji, sukcesu zawodowego i finansowego. Jeśli jednak w naszym portrecie jedne liczby przeczą drugim, może to być powodem niewłaściwych wyborów życiowych, problemów w związkach partnerskich, zaniżonej samooceny, skłonności do nałogów, życia w wyimaginowanym świecie, braku odwagi, pracy niezgodnej z wrodzonymi zdolnościami, a także braku optymizmu, chorób czy trudnego charakteru. Życie wtedy nie cieszy. Można być bogatym człowiekiem, mieć sławę, powodzenie i jednocześnie żyć w depresji albo nie umieć stworzyć szczęśliwego związku.

Zgodnie z nauką numerologii podpis ma ogromny wpływ na życie, bo nawet jeśli ktoś ma zaburzoną kombinację liczbową wynikającą z imion i nazwisk, a ma dobry podpis, to jest on w stanie załagodzić destrukcyjne skutki zaburzenia. Dobry podpis jest jak koło ratunkowe. Powinien być właściwy do sumy daty urodzenia. Naszą przyszłość, tę, którą kształtujemy my sami – możemy poznać przez dodanie Liczby Urodzenia i Podpisu. Otrzymamy wówczas liczbę przeznaczenia.

Wibracja podpisu wnosi określone cechy do naszej osobowości, może ona wyostrzyć lub złagodzić pewne jej cechy. Podpis odgrywa niezwykle istotną rolę w osobowości i zachowaniu danej jednostki. Wibracja w nim zawarta nie tylko wnosi nowe elementy, składające się na charakter i mentalność danej osoby, ale również wskazuje na jej sytuację obecną i przyszłość. Podpis jest kowalem naszego losu, taką jaką ma wartość numerologiczną tak nas prowadzi. Właściwe funkcjonowanie podpisu zależne jest od prawidłowego ustawienia numerologicznego i psychografologicznego. Optymalne ustawienie podpisu wspomaga nas w osiąganiu sukcesu, przyciąganiu pieniędzy, przyjaciół i pomocnych ludzi. Podpis o niekorzystnej wibracji może wzmagać problemy i kłopoty, nagłe, nie pozytywne zmiany, kręcenie się w kółko wokół własnych doświadczeń, samotność, trwonienie majątku.

We wszystkich tych przypadkach podpis odgrywa rolę niejako „korektora”, czynnika modyfikującego. Dlatego też każdy powinien być świadom, że wybierając taki, a nie inny podpis, decyduje o swoim losie. Sposób, w jaki się podpisujemy podpowie nam również, czy pomagamy naszemu przeznaczeniu (powołaniu), czy też, przeciwnie – robimy wszystko, by zahamować nasz rozwój i nie dopuścić do samorealizacji.

Widzimy więc, że numerologia jest niezwykle praktyczną gałęzią wiedzy ezoterycznej, gdyż nie tylko pozwala nam zanalizować, z zadziwiającą dokładnością, charakter danej osoby, ale również wskazuje nam sposób zaplanowania naszej przyszłości, tak, aby była ona zgodna z naszymi cechami i motywacjami, które poznaliśmy dzięki analizie pozostałych wibracji. Możemy tym samym „zneutralizować” negatywne wpływy niektórych wibracji i dokonać zmian w naszej osobowości.

Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że wybór podpisu jest decyzją bardzo poważną i dlatego powinien być dokonany wyłącznie po dogłębnym przestudiowaniu wszystkich aspektów Portretu Numerologicznego. Niewątpliwie doboru należy wykonać po zanalizowaniu Portretu Numerologicznego aby wybrać podpis wzmacniający cechy pozytywne i kompensujący ewentualne braki, a jednocześnie tak połączyć Wibrację Podpisu z Wibracją Urodzenia, że stworzą one harmonijny, gwarantujący szczęśliwą przyszłość układ. Bez odwołania się do fachowej pomocy próba zmiany podpisu może mieć fatalne wręcz skutki.

Np. dla wibracji drogi życia 1często odpowiedni podpis będzie o wibracji 9, gdyż wówczas liczba przeznaczenia wynosi 1 niosąc interesujące życie, niezależne i samowystarczalne. Natomiast sam podpis wnosi takie cechy jak inteligencja otwartość i szlachetność, które zapewniają i ułatwiają osiągnięcie sukcesu i spełnienia ambicji jedynki.

Podpis o wibracji 2 dla drogi życia 1 wnosi w jej osobowość łagodność, roztropność i ciepło przyciągając jako przeznaczenie o wibracji 3 szczęśliwe przeżycia, pomoc innych osób ze względu na swą sympatyczność lub realizowanie się w działalności artystycznej, liczne kontakty towarzyskie i podróże.

Dla drogi życia o wibracji 1 nie będzie natomiast dobry podpis o wibracji 6 gdyż wprowadza wiele niepewności i blokad w realizacji twórczego potencjału natomiast przeznaczenie w tym układzie o wibracji 7 mimo tego, że przynosi podróże, prestiż i sukces zawodowy to często niesie samotność spowodowane trudnościami w wyrażaniu uczuć, rozwód lub wdowieństwo. Niekiedy powoduje zależność emocjonalną.

Jakie przeznaczenie przyciągają poszczególne wibracje?

Przeznaczenie o wibracji 1

Wibracja ta predysponuje do sukcesu, osiągniętego najczęściej dzięki własnym wysiłkom. Życie niezależne i samowystarczalne. Możliwość wielu podróży oraz aktywnego i twórczego życia. Sukces nawet jeśli się opóźnia to i tak zawsze przyjdzie i pozwoli odnaleźć się wśród wpływowych ludzi. Jeśli pozostałe liczby portretu numerologicznego są odpowiednie dla tego podpisu to jego posiadacz osiągnie szczyt swoich ambicji. Jeśli natomiast się to nie uda będzie nadzwyczaj ciężko to znosić. Przeznaczenie o tej wibracji dobre jest dla liczby drogi życia 1,3,6,7,8 i 9.

Przeznaczenie o wibracji 2

Życie pełne wzlotów i upadków; z tych ostatnich będą się podnosić dzięki pomocy ze strony rodziny i przyjaciół. Wibracja ta nie niesie osiągnięć materialnych i zawodowych. Korzyści często wynikają z powiązań poprzez dziedziczenie lub spółkę. Może zaistnieć zależność materialna lub emocjonalna. Przeznaczenie o tej wibracji dla żadnej liczby drogi życia nie jest dobre.

Przeznaczenie o wibracji 2/11

Przeznaczenie to zapowiada niezwykłe doświadczenia, znaczące kontakty i podróże oraz wyjątkowe zbiegi mogące zaprowadzić na sam szczyt. Mimo wielu przeszkód i problemów daje siłę wewnętrzną do ich pokonania. Przeznaczenie to często może przynieść samotność natomiast predysponuje rozwój duchowy.

Przeznaczenie o wibracji 3

Przynosi szczęśliwe przeżycia, sprzyja działalności artystycznej we wszelkich jej wymiarach. Możliwość wielu kontaktów towarzyskich i podróży, obcowania z wpływowymi osobami. Pojawiają się ułatwienia w osiąganiu celów. Przeznaczenie o tej wibracji dobre jest dla liczby drogi życia 1,2,5 oraz 9.

Przeznaczenie o wibracji 4

Możliwość zdobycia uznania w życiu zawodowym oraz stabilizacji finansowej. Niestety wszystko tylko dzięki ciężkiej pracy, wytrwałości i poświęceniu. Bardzo ważne stają się pieniądze. Mogą wystąpić obsesje związane z pracą i obowiązkami powodując monotonne i nudne życie. Przeznaczenie o tej wibracji może być dobre dla liczby drogi życia 1,3 i 4.

Przeznaczenie o wibracji 5

Bardzo aktywne życie, pełne zmian i doświadczeń. Przynosi często konfliktowe lub bolesne przeżycia raz trudności w życiu zawodowym i rodzinnym. Przeznaczenie o tej wibracji dla żadnej liczby drogi życia nie jest dobre.

Przeznaczenie o wibracji 6

Niesie obowiązki lub powinności. Życie pełne wahań i zmiany uczuciowe, finansowe i zawodowe. Zdarzać się mogą zmarnowane okazje z powodu niedbalstwa, nadmiernej uczuciowości lub poświęcania się innym. Wszelkie komplikacje powodować mogą zniechęcenie i wycofywanie się z wcześniej podjętych działań. Przeznaczenie o tej wibracji dla żadnej liczby drogi życia nie jest dobre.

Przeznaczenie o wibracji 7

Zapowiada ciekawe życie. Realizację w sferze nauki, sukces zawodowy. Przeżycia kulturalne i duchowe. Wyróżnienia . Możliwość obcowania z wpływowymi ludźmi. Pomimo sukcesów zawodowych przeznaczenie to może przynieść samotność, wdowieństwo lub brak rodziny. Przeznaczenie o tej wibracji może być dobre dla liczby drogi życia 3,4, 6 i 9.

Przeznaczenie o wibracji 8

Przy odpowiedniej pozostałej części portretu numerologicznego możliwy sukces, władza, pieniądze i wpływy. Możliwość osiągnięcia dowolnego celu. Niesie okazje i pracowite życie z ciągłym awansem. Niesie również bolesne i traumatyczne przeżycia 9separacje, rozwody. Dla wibracji drogi życia jeden może powodować nadmierne ambicje i napady złości. Przeznaczenie o tej wibracji może być dobre dla liczby drogi życia 7.

Przeznaczenie o wibracji 9

Niezwykłe życie, nadzwyczaj pożyteczne. Możliwe podróże zagraniczne, znajomości z cudzoziemcami lub przeprowadzka do innego kraju niż miejsce urodzenia. Może przynieść wyróżnienia w sztuce, nauce a także zdolności paranormalne i uzdrowicielskie, nawet jeśli się w nie wierzy. Angażowanie się w pomoc słabszym. Przeznaczenie o tej wibracji dobre jest dla liczby drogi życia 1,5,7,9. Dla liczby drogi życia 2 oraz 9 może być dobre.

Nasz podpis nigdy nie jest przypadkowy, nawet gdy nie mamy świadomości jaki ma wpływ na nasze przeznaczenie. Pokazuje bowiem aktualne pasje i dążenia osobowości nawet te nieuświadomione. Świadomie dobrany i wykreowany przyniesie wielkie zmiany i ogromne możliwości.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twój podpis Ci sprzyja, lub dokonać korekty w tym zakresie, możesz zamówić taką analizę.

Zasady realizacji i szczegóły zamówienia otrzymasz na maila po wypełnieniu formularza kontaktowego w temacie podając  „podpis – analiza i korekta”

Kliknij w obrazek, aby zamówić analizę

Komentarze