Przykładowa analiza numerologiczna indywidualna dostępna na naszej stronie.

Po wygenerowaniu karty numerologicznej istnieje możliwość zapisania jej na komputerze.Interpretacja karty numerologicznej poniżej:

Interpretacja wyników Anna Maria, 35 lat:

Liczba drogi życia 7/34.

Oznacza wrażliwość, uduchowienie, drażliwość nawet, szósty zmysł. Jest to energia stateczna, wycofująca się. Osoba, która ma duży, wrodzony potencjał intelektualny. Siódemka jest to wysokie wcielenie duchowe. Może brać z materii to co jest jej potrzebne. Powinna utrzymywać się w stanie spokoju. Jej wyzwaniem w życiu jest rozwój duchowy. Siódemki zwykle w życiu szukają partnerów duchowych lub intelektualnych. Droga życia z wibracji Siódemki to zwykle droga mistyka, filozofa, nauczyciela, pustelnika i samotnika.

Twoim przeznaczeniem i życiową misją jest praca nad osiągnięciem wewnętrznej doskonałości i pomaganie tym, którzy pragną rozwijać się duchowo i intelektualnie. Powinnaś dzielić się zdobywaną wiedzą z innymi.

Jesteś  bardzo pracowita, zdecydowana i wytrwała. Cechuje cię ogromny optymizm i witalność oraz chęć komunikowania się. Wibracja ta obdarzyła cię wieloma talentami, wdziękiem i radością życia. Na otoczeniu możesz wywierać niezwykle korzystne wrażenie wyrażasz się bowiem powagą, rozsądkiem i odpowiedzialnością a zarazem dowcipem i fantazją. Te cechy niewątpliwie wróżą powodzenie i sukcesy życiowe.

Jesteś skoncentrowana przede wszystkim na intelekcie i zawsze starasz się poznać przyczyny każdego zjawiska. Dzięki swojej intuicji potrafisz wyczuwać cudze emocje. Ponieważ we wszystkim poszukujesz doskonałości, możesz być wobec siebie zbyt wymagająca , często narzucając sobie cele niemożliwe do zrealizowania co powodować może flustrację i paraliżujące kompleksy. Możesz cierpieć na migrenę ze względu na dużą aktywność mózgu. Interesujesz się przede wszystkim kulturą, psychologią i filozofią. Nigdy nie zaakceptujesz czegoś, co będzie opierało się o pozory i zawsze starasz się znaleźć sens swoich poglądów. Dużo rozmyślasz i jesteś aktywna intelektualnie i zazwyczaj dochodzisz do fascynujących wniosków. Potrzebujesz do tego sporo czasu, toteż czasami jesteś postrzegana przez otoczenie jako osoba zarozumiała i milcząca. W rzeczywistości nie jesteś taka, ale ponieważ uwielbiasz wręcz samotność, nic dziwnego, że ludzie błędnie cię odbierają. Potrzebujesz kontaktu z tym, co jest piękne i najlepsze. Potrafisz docenić piękno sztuki i pod tym względem jesteś prawdziwym koneserem. Lubisz przyrodę i zwierzęta ,a prawdziwe szczęście dają ci podróże. Dlatego urlop starasz się zwykle spędzić w pięknych interesujących miejscach. Wolisz raz zobaczyć niż miałaby sto razy usłyszeć.

We wszystkim co robisz jesteś perfekcjonistką. Nie pozwalasz sobie na żadne półśrodki. Pragniesz osiągnąć mistrzostwo w każdej dziedzinie, której postanowisz się poświęcić. Może to skutkować tym, że najbardziej skupiać będziesz się na sobie, a w swojej pogoni za ideałem pomijać będziesz potrzeby innych ludzi. Koncentrujesz się na własnej edukacji. Pragniesz być szanowana i ceniona. Masz dobrą pamięć, jesteś dobrym obserwatorem. Jesteś genialnym strategiem, jak chcesz to znakomitym śledczym, bo nic nie umknie twej uwadze, dosłownie nic. Masz rentgena w oczach. W uszach masz nowoczesne urządzenia wychwytujące każdy dźwięk z odległości kilometra. Natomiast widzisz drobnostki, które umykają innym.

Krytyczne uwagi na swój temat znosisz nie najlepiej. Jest ci przykro i zaczynasz zbyt dużo rozmyślać nad rzeczami mało istotnymi, odciągając swoją uwagę od ważniejszych kwestii. Jeśli się na kogoś obrazisz (nieważne z jakiego powodu), możesz bardzo długo chować urazę. Trudno znosisz wszelkie porażki, ponieważ pragniesz być perfekcyjna. Słysząc więc niepochlebne opinie na swój temat, stajesz się nieprzyjemna i zgryźliwa. Za wszelką cenę starasz się udowodnić adwersarzowi, że jest on w błędzie. W skrajnych przypadkach możesz rozpętać istne piekło, byle tylko zdyskredytować krytykującą cię osobę.

W pracy zawodowej pragniesz być najlepsza. Potrafisz się jednak kontrolować i nie przeć do sukcesu po trupach. Twoją szansą na sukces jest podążanie za intuicją. Jeśli zmuszona jesteś żyć w niesprzyjającym otoczeniu starasz się uciekać w świat książek, snów i rozmyślań. Podatna jesteś też na uzależnienia od alkoholu, seksu czy narkotyków. Gdy nie potrafisz dać ujścia swoim uczuciom możesz stać się osobą zgorzkniałą, osamotnioną i wyobcowaną z problemami emocjonalnymi.
Zdarza ci się przyjmować liczne pozy w kontaktach z innymi ludźmi ponieważ nie chcesz całkowicie odsłaniać swoich uczuć. Sprawiasz wrażenie silnej i pewnej siebie, ale w rzeczywistości jesteś bardzo wrażliwa. Potrzebujesz dużo miłości i zrozumienia. W życiu nie powinno brakować ci pieniędzy. Masz dar przyciągania do siebie pieniędzy i zaspokajania potrzeb materialnych. Musisz tylko zachować równowagę i nie pozostawiać w sferze dobrych chęci czy też jedynie projektów swoich marzeń. Możesz pchnąć ducha w materią na tyle na ile ci twój poziom rozwoju pozwoli.
Czasami za mocno nazywasz prawdę po imieniu przez co nie masz szczęścia do fajnych układów towarzyskich, ponieważ jesteś szczera do bólu. Możesz być nieco humorzasta, skryta, nieco oziębła. Często ludzie postrzegają cię jako osobę pozbawioną emocji, przez co może mieć problem z nawiązywaniem pozytywnych relacji ze swoim otoczeniem.

Jeśli wibrujesz negatywnie wówczas świat wartości materialnych staje się twoim celem w życiu, a wszystkie swoje wysiłki skupiasz na posiadaniu jak największej ilości rzeczy i pieniędzy. Twój sukces materialny okupiony jest ogromnym wysiłkiem gdyż luksus osiągasz głównie gdy nie skupiasz się na jego zdobyciu i rozwijasz się duchowo. Negatywnie stajesz się osobą lekceważącą, zamkniętą w sobie i nieuczciwą, despotyczną i okrutną. Stajesz się cyniczna i nastawiona na poklask. Nie potrafisz zintegrować się z rodziną i społeczeństwem. Twoje myśli przepełnia pesymizm i podejrzliwość. Nieustannie znajdujesz się w stanie napięcia i jesteś wciąż zabiegana. Możesz być zazdrosna przejawiająca duży egoizm w stosunku do partnera. Stajesz się uparta i najczęściej nie wysłuchujesz alternatywnych poglądów. Stajesz się konserwatystą nie przyjmującym niczego nowego i postępowego. O swoje niepowodzenia obwiniasz wówczas innych. Wyrażasz złość poprzez ośmieszanie problemu. Bardzo przywiązana do młodości i energii, powinnaś nauczyć się doceniać dojrzałość i wiek starszy. W skrajnych przypadkach może dojść do różnych uzależnień: od alkoholu, narkotyków, seksy czy gry, a nawet do samobójstwa. Powinnaś wystrzegać się niecierpliwości i impulsywności oraz ryzyka, gdyż ograniczają one twoją inteligencję i liczne umiejętności. Możesz ściągać na siebie liczne rozczarowania miłosne i mieć problemy zdrowotne. Jeśli będziesz zdyscyplinowana i cierpliwa to twój rozwój będzie się odbywał z pomocą kosmiczną. Dzięki dyskrecji i mądrości zdobędziesz zaufanie innych i pomimo swoich czasami nazbyt gwałtownych reakcji, zostaniesz doceniona za szczerość i poczucie humoru.

W negatywnie możesz mieć twardy, zamknięty, ograniczony nerwowym uporem charakter.

Interpretacja celów ekspresji:

Cele liczby ekspresji 9 liczby duszy 9 i liczby realizacji 9.

Celem życiowym tego zestawienia wibracji jest osiągnięcie ważnej pozycji społecznej i wykonywanie takiej działalności, która pozwoliłaby im pracować dla dobra ludzkości. Jednocześnie wibracja ta wnosi potrzebę wolności nieskrępowanej żadnymi więzami, licznych podróży i życia na łonie przyrody. Wyposaża w wrażliwość na ludzką krzywdę, wyrozumiałość i szczodrość. Naturę niezwykle towarzyską i gościnną. Daje ogromną potrzebę a także predyspozycje do rozwoju duchowego, sprzyja uzdolnieniom parapsychicznym oraz studiom,  i praktyce w dziedzinach wiedzy tajemnej. Osoby, które nie podejmą wspaniałego choć trudnego wyzwania pracy dla ludzkości, przepłacą to poczuciem niespełnienia, rozgoryczenia i frustracją.

Twoje wewnętrzne motywacje do działania to pragnienie wolności i przygody.  Cechuje cię głęboki humanitaryzm i altruizm. Zawsze chętnie pomagasz innym ludziom.Miewasz prorocze sny i wizje przyszłości. Jest to o tyle interesujące, że często możesz korzystać z tych zdolności właśnie do pomagania ludziom. W skrytości  marzysz o podróży dookoła świata, a najlepiej o podróżowaniu przez całe życie. Widzisz siebie jako jednostkę kompletnie niezależną i takie właśnie chcesz wieść życie. Jeśli ujawni tę część swojej natury, z pewnością uda ci się zrealizować marzenia. Twoja zewnętrzna realizacja jest zgodna zarówno z twoimi celami do których dążysz jak i motywacjami wewnętrznymi. Ta wyjątkowa kombinacja przez mistycyzm i miłość bez granic prowadzi do rozgłosu i uznania. Często zestawienie to powoduje potrzebę odosobnienia. Niebezpieczeństwem jest upór, impulsywność i skąpstwo, które przez kłótnie prowadzą do rezygnacji.

Interpretacja cyklu formującego:

trwa od urodzenia do 28 lat 4 miesiące.

Cykl 3

Jest to najważniejszy w życiu cykl ponieważ kształtuje osobowość. Jest to okres dzieciństwa i młodości, od urodzenia do około 28 roku życia. Informacje zawarte w wartości liczby przyporządkowanej temu okresowi stanowią podstawę rozwoju i są źródłem przeżyć, które mogą powodować zahamowania i lęki lub pozytywnie rzutować na dalszą część życia. Od tego w jaki sposób wykorzysta się ten czas nauki zależeć będzie jak zrealizuje się osobowość w dalszej części życia.

Wibracja ta wnosi w naszą osobowość talenty językowe, artystyczne (taneczne, muzyczne i plastyczne), niekiedy sportowe, potrzebę sceny i komunikacji. Daje predyspozycje do wielu związków. Wpływ na kształtowanie osobowości ma szkoła i środowisko zewnętrzne w którym rozwijamy się i dojrzewamy. Daje predyspozycje do wielu związków i miłości, zanim wejdzie się w ten właściwy. Mogą wystąpić trudności w doprowadzaniu do końca wcześniej podjętych działań. Konieczna jest nauka konsekwencji działania i motywowanie do skończenia podjętej pracy. Wyrabia w nas nawyk dbałości o estetykę wyglądu i zachowania, ale także próżność i zbytnią pewność siebie. W dzieciństwie ważne jest podjęcie drogi plastycznego i muzycznego rozwoju, aby wspierać naturalne talenty i poszerzać możliwości twórcze. Konieczna jest nauka konsekwencji działania i motywowanie do skończenia podjętej pracy. Rodzice powinni pomóc dziecku znaleźć właściwą drogę wyrazu, nauczyć je dysponować własną energią, aby potrafiło uniknąć jej rozpraszania i ukierunkować ją na twórczy cel. Nie należy ingerować ani w psychikę, ani w ciało dziecka. Potrzebuje ono swobody wyrażania swojej fantazji. Należy mu pomagać w ewentualnych konfliktach z otoczeniem, uwrażliwić na konieczność prawdomówności i braku intryganctwa.

Negatywna reakcja otoczenia i doświadczenia z rozbitą rodziną mogą prowadzić do samotności i zamknięcia w sobie. Owocuje to chwiejnością charakteru, rozproszeniem, nie kończeniem tego, co zostało zaczęte a nawet całkowitym zahamowaniem twórczej ekspresji i komunikacji.

Życie dorosłe to okres sprzyjający rozwojowi osobowości przyjaznej, towarzyskiej, wesołej i komunikatywnej. Młodość bywa bogata i twórcza, pełna doświadczeń i wrażeń. Należy pozwolić i wyrażać się ciału i fantazji. Nauczyć się wrażliwości na prawdomówność i brak intryganctwa. Pojawiają się możliwości istnienia w grupie i błyszczenia. Nie są wskazane sytuacje izolacji, samotnictwa czy też pozbawianie zabawy, rozrywki. Należy rozwijać cechy tolerancji wobec cudzych zachowań. W kształceniu trzeba akcentować zdolności językowe i artystyczne. Nieraz sportowe.

Interpretacja cyklu twórczego:

trwa od 28 lat i 4 miesięcy do 56 lat i 4 miesięcy.

Cykl  8/17

Cykl ten przede wszystkim informuje o naszych predyspozycjach zawodowych i naszym miejscu w społeczeństwie – określa charakter sytuacji, w których możemy uruchomić nasz potencjał i twórczą postawę wobec życia i innych ludzi. Jego wibracji możemy już użyć jako „narzędzia” (to nasza indywidualna pamięć doświadczeń na dany temat, nasze umiejętności), którym posługujemy się tym razem w nowych warunkach na drodze naszego życia.

Cechuje Cię urok osobisty, odwaga i przedsiębiorczość. Masz zapewnioną opiekę sił wyższych i asekurację . Energia twórcza , inspirowana z kosmosu, niosąca spełnienie osobiste, zawodowe i dobry sukces. Dzięki swej logice i zdolności koncentracji posiadasz wewnętrzny spokój i wrażliwość. Cechuje Cię lojalność i zawsze można na Ciebie liczyć. By zmienić swoje postanowienie, musisz mieć mocne argumenty i dowody, że warto. Łączysz w sobie siłę, ambicję i niezależność z duchowym poszukiwaniem wiedzy wewnętrznej mając jednocześnie wpływ na równowagę ducha i materii. Czas samodoskonalenia wewnętrznego, nauki kontroli myśli i emocji. Czas świadomej pracy nad swym życiem poprzez kontrolę myśli. Rozbudzają się zainteresowania ezoteryczne. Nadmiar ambicji i autorytaryzm powodować może straty emocjonalne, samotność i zgorzknienie. Wystąpić może naiwność prowadząca do depresji. Wibracja ta wyposaża Cię w silną intuicję i wyobraźnie, które mogą pomóc w osiągnięciu sukcesu w dziedzinie wymagającej koncentracji i perfekcji.

Interpretacja cyklu żniwnego:

trwa od 56 lat 4 miesięcy do końca życia.

Cykl 5/23

Pozytywnie – jest to czas szaleństwa, zmian, poznawania świata, podróży, robienia wszystkiego tego, czego nie dane było wcześniej skosztować. Ogromna energia twórcza wprowadza siłę i potrzebę ruchu, a także ciekawość poznania. Emerytura, podczas której nie ma czasu na nudę.

Negatywnie doświadczany – przez egoizm i apodyktyczność, czasem nawet tyranię – prowadzi do osamotnienia, częstych przypadkowych znajomości, dużych napięć nerwowych, agresji i zbędnego ryzyka oraz nadużyć własnej wolności i seksualności. Życie włóczęgi pozbawione celu. Nieostrożność i brak poczucia bezpieczeństwa rodzą duże napięcie nerwowe.

Na końcowym etapie drogi życia wibracja ta zachęca nas do szukania doświadczeń w innych niż dotąd dziedzinach życia. Pojawia się chęć zmierzenia z kimś wyzwaniem dopóki umożliwia nam to wiek. Występuje łatwość odnajdywania sytuacji pozwalających cieszyć się życiem. Świadomie staramy się o zachowanie dobrej formy i młodego wyglądu oraz przejawiamy tendencje do potwierdzania swojej atrakcyjności dzięki flirtom. Otoczenie odbiera nas bowiem wyjątkowo atrakcyjnie. Potrzeba pracy w grupie, posiadania przyjaciół, potrzeba sukcesu i wyjątkowości wyzwala w nas dziką pasję życia, wolności i niezależności. Osiągnięcie sławy możliwe jest dzięki umiejętności współpracy i dyplomacji oraz posługiwania się słowem. Komunikacja jest tu wyznacznikiem sukcesu osobistego. Niestety nadmierna emocjonalność lub nadmierne poskramianie emocji powodować mogą agresywne napady złości oraz gwałtowność charakteru.

Dekoracja trwająca do 29 roku życia

I dekoracja 2/20. 

Pojawiać się będą w życiu sytuacje uczące dialogu, współpracy, cierpliwości, dyskrecji i zrozumienia. Od dziecka uczy postrzegania świata przez pryzmat intuicji, duchowości, podświadomości i nadświadomości. Szczęśliwe szczególne zbiegi okoliczności przynosić mogą niespodzianki. Wykształca się sztuka mediacji słowem i dyplomacji w działaniach, W dzieciństwie silny wpływ kobiety – matki, babki, opiekunki. Należy dbać o równowagę emocjonalną dziecka, zapewnić mu stabilizację uczuciową i życiową. Niestety niesie możliwość utraty związku uczuciowego.

Dekoracja trwająca od 29 do 38 roku życia

II dekoracja 4/40.

Ten okres wymaga cierpliwości i dostosowania się do okoliczności, które nie są sprzyjające. Jedynie dzięki pracy i umiejętności organizacji można dojść do solidnej, dającej oparcie pozycji. Możesz angażować się tylko w przedsięwzięcia  solidne i dobrze przemyślane. Obowiązuje absolutna ostrożność nie ryzykuj, ani w inwestycjach, ani w grach hazardowych, ani na szosie, po prostu nigdzie. Czas solidnej pracy w konkretnym kierunku. Konieczna jest wytrwałości i wysiłek. Czas wytężonej, świadomej pracy nad własnym rozwojem. Sukces będzie proporcjonalny do włożonego wysiłku. Pojawią się możliwości wykorzystania zdolności organizacyjnych i zmysłu ekonomicznego. Czas możliwości zbudowania solidnych fundamentów na dalszą część życia. Należy dbać o harmonijne relacje z innymi ludźmi i unikać demonstrowania własnego uporu.

Niebezpieczne jest rozpamiętywanie przeszłości, pretensje, „gdybanie” nad straconymi szansami, postawa zachowawcza oraz autorytaryzm. Realizując się z egoizmem, kosztem innych, czeka Cię upadek.

Czas nauki wytrwałości i zrozumienia, że wszystkie przeszkody są pozorne i czasowe. Przynosi impas, zastój i nęci podejmowaniem ryzyka, które tutaj jak nigdzie indziej jest szkodliwe. Zdarzać się mogą problemy rodzinne, straty bliskiej osoby, zależność uczuciowa, rozczarowujące związki i przyjaźnie oraz porażki uczuciowe. Dlatego bardzo uważnie należy dobierać otoczenie i przyjaciół oraz dbać o stan zdrowia. Pojawić się mogą silne autorytety cenzurujące nasze życie. Należy zgodzić się na warunki życia , które damy radę przetrzymać , aby osiągnąć stabilizację. Jeśli reagować będziemy negatywnie i uważać, że nasze życie jest trudne, grozić nam będzie nietwórcze fantazjowanie „co by było gdyby” i budowanie przysłowiowych „zamków na lodzie”. Jeśli będziemy pracować nad rozwojem duchowym, wówczas osiągniemy spokój wewnętrzny, ostrożność i metodyczność w sprawach finansowych oraz otwartą naturę.

Dekoracja trwająca od 38 do 47 roku życia.

III dekoracja 6/60.

Okres ten sprzyja tworzeniu harmonii w sobie, wokół siebie, wspieranej smakiem artystycznym i zdolnościami manualnymi. Ogólnie należy podjąć odpowiedzialność, wywiązać się ze zobowiązań, akceptować obowiązki, być wyrozumiałym i zgodnym. Silna potrzeba zachowania równowagi w każdej dziedzinie. Kariera zawodowa wyraża się w pełnieniu coraz bardziej odpowiedzialnych funkcji. Możliwa kariera literacka lub artystyczna, choć wymagająca nieustannego wkładu pracy. Wibracja ta zapewnia opiekę kosmiczną. Może tez wyrażać ogrom życiowych błędów i trudności, ulegania pokusom, braku miłości co w konsekwencji prowadzi do samotności. Uwidaczniają się zdolności przywódcze, przeczucia, intuicja i przenikliwość, ciekawość oraz zrozumienie emocji. możliwe spełnienie i ewolucja duchowa.

Dekoracja trwająca od 47 roku życia

IV dekoracja 8/26.

Okres umożliwiający zręczną i skuteczną realizację. W tym czasie przychodzą sytuacje, które stwarzają możliwość wzięcia życia w swoja ręce odważnie i z determinacją, aby rozwinąć umiejętność podejmowania decyzji i błyskawicznej oceny sytuacji. Zapowiada się błyskotliwa kariera, podniesienie standardu życia i pozycji społecznej. Nauczymy się panowania myślą, siłą woli , nad aktywnością ciała. Mamy do odrobienia dług karmiczny zaciągnięty wobec ciała. Oznacza to, że pojawić się mogą ograniczenia ruchowe, zdrowotne ale także emocjonalne. Możliwe cierpienie i nieefektywność działania w relacjach międzyludzkich i publicznych. Okoliczności zależeć będą od naszej postawy i rozwoju wewnętrznego. Możliwe wypadki. Występować będą sytuacje stresujące, których celem jest rozwinięcie zaufania do siebie, opanowanie impulsywności, nauczenie się tolerancji i cierpliwości. Korzystnie będą układać się sprawy finansowe. Życie wymaga od nas ciągłego ruchu, systematycznych ćwiczeń fizycznych.

Należy zachować ostrożność podejmując zobowiązania i angażując się w spółki. Uczy się zachowywać równowagę wewnętrzną w każdej sytuacji, świadomie ważyć słowa i opinie, zrozumieć wartość pieniądza i używać go do realizacji celów wyłącznie uczciwych i służących innym. Może być to również okres rozwoju duchowego i przeżyć mistycznych.

Jeśli negatywnie reagujesz na nowe okoliczności stwarzane przez rzeczywistość, możliwe są wypadki i operacje, straty finansowe, rozczarowania i oszustwo w spółce, procesy. Niebezpieczna jest surowość, brutalność, nadmiar egoizmu, izolowanie uczuć i blokowanie wyrażania emocji.

Interpretacja pierwszego wyzwania

trwa od urodzenia do 28 roku życia

wibracja 5

W I wyzwaniu często ciąża jest prowokacją do wejścia w formalny związek. Dziewczyny tracą głowę dla seksu. Płaci się za emocje. Wibracja ta prowokuje różne uzależnienia emocjonalne. Istnieje tu niebezpieczeństwo ulegania błędnym ocenom i ignorowanie tego co właściwe w postepowaniu. Błędne wybory życiowe, uleganie pokusom, doświadczanie wrażeń (narkotyków, alkoholu, gier hazardowych) co szczególnie szybko może uzależniać. 

W tym wyzwaniu daje pewien rodzaj wolności np. brak matki lub ojca. Mając takie wyzwanie: można zajść bardzo wysoko, albo upaść bardzo nisko. Z jednej strony wszystko odnosisz do uczuć, z drugiej dajesz ludziom i sprawom pełną wolność. Tutaj są bardzo silne uczucia. Pragnąc będziesz wolności za wszelką cenę. Niestety może być to jedynie przejawem ucieczki przed odpowiedzialnością. Możliwe, że chcesz spróbować wszystkiego przynajmniej raz i przez to brakuje Ci stabilności. Musisz nauczyć się jak pozwalać odejść rzeczom i ludziom, kiedy i co odrzucić, aby służyło to twojemu rozwojowi a nie tylko zaspakajaniu zmysłowych pragnień. Bardzo ważne jest też kontrolowanie swoich impulsów i potrzeby ryzyka. Bardzo ważna jest tu praca duchowa. By pomyślnie zmierzyć się z niebezpieczeństwami sygnalizowanymi przez piątkę jako liczbę wyzwania trzeba pracować nad zbudowaniem własnego systemu wartości i opanować emocje tak aby nie miały wpływu na twoją umiejętność działania. Trzeba nauczyć się słuchać swojego sumienia i z tym głosem duszy liczyć się. By zrealizować pomyślnie życie i uzyskać wyższy poziom rozwoju, trzeba stawiać czoło wyzwaniom.

Interpretacja drugiego wyzwania

trwa od 28 do 56 roku życia

wibracja 3

W tym okresie należy ukierunkować się na zaintereswoanie  tańcem, śpiewem, grą aktorską albo przemawianiem, a wówczas masz szansę stać się pożądanym dodatkiem do grupy. Musisz unikać rozpraszania swojej energii, rozpoczynania kilku rzeczy na raz i marnowania czasu, pieniędzy i słów. Nie wolno przerabiać tej liczby w ten sposób aby grać rolę. Uczyć się będziesz przez relację bezpośrednią z drugą osobą ponieważ często trudno ci wyrazić siebie skutecznie pomimo wielu talentów, bogatej wyobraźni i umiejętności przelewania słów na papier. Często możesz mieć problemy z rozmową przez telefon lub w ogóle z rozmową bezpośrednią. Nie lubisz krytyki i często uciekasz w odosobnienie, gdy korzystniej dla Ciebie byłoby wtopić się w towarzystwo i pielęgnować przyjaźnie. Masz tendencje do plotkowania i zmiennych nastrojów. Zmagasz się z lekkomyślnością i próżnością. Chęci zwracania na siebie uwagi strojem może towarzyszyć zły gust i ekstrawagancja. Czasami nawet brak dbałości o wygląd. Zamiast zakopywać swoje talenty, wyciągnij je na światło dzienne, a wówczas rozmnożą się i przyniosą radość innym. Jeśli nie przerobisz  prawidłowo tej wibracji to będzie to miało wpływ i będzie szczególnie trudne w dalszych latach twojego życia . staraj się zachować równowagę we wszystkim co robisz.

Interpretacja głównego wyzwania

towarzyszy nam przez większą część życia, trwa od urodzenia do 56 roku życia

wibracja 2

To wyzwanie znacznie uwrażliwia, na tyle, że poprzez twoją własną nadwrażliwość możesz wszystko odnosić do siebie i głęboko przeżywać.  Powoduje przerabianie ofiary w związku. Cierpisz nadmiernie, gdyż czujesz zranienie emocjonalne. Często się zdarza, że przyciągasz do siebie ludzi agresywnych, mało delikatnych. W reakcjach innych ludzi dopatrujesz się złej woli, sądząc, że ludzie chcą ci zrobić przykrość lub dokuczyć. Unikasz sytuacji konfliktowych, krytyki i zarzutów.  Masz tendencje do łatwego obrażania się, kłamania dla uniknięcia przykrości, zmniejszania ilości kontaktów z lęku i w obawie przed cierpieniem. Jesteś osobą płaczliwą. Kumulowanie stresu prowadzi do chorób. Nie zapominasz doznanych krzywd, nierzadko urojonych i trudno jest ci je wybaczać.

Jeśli źle przepracowujesz wyzwanie możesz mieć skłonności do odgrywania się na innych słabszych od ciebie, wiedząc że nie stanowią dla ciebie zagrożenia, wprowadzając ich nieuzasadnionymi zarzutami w poczucie winy. Wobec osób od których zależysz, z silniejszą pozycją potrafisz natomiast ukrywać swoje żale i zranienia zachowując się nieszczerze, nadskakując im. 

Właściwe przepracowanie tego wyzwania uwolni cię od wszelkich chorób oraz poprawi relacje we wszystkich sytuacjach życiowych. Samo uświadomienie sobie całego mechanizmu własnych nieprawidłowych reakcji może uzdrawiać także los. Aby właściwie je przepracować należy wyrobić w sobie nawyk skupiania się na tym co przeżywają inni w momencie relacji. W ten sposób możemy odwrócić swoją uwagę od siebie i dostrzec czyjeś skrępowanie, onieśmielenie lub zauważyć te właściwe powody postępowania, a nie tylko te wymyślone przez ciebie. Wymaga nauki asertywności odmawiania i odbudowania własnego poczucia wartości. Należy nauczyć się współpracy, dążenia do wspólnego celu z zachowaniem niezależności wkładu własnej pracy, bez podstawy apodyktycznej, poddańczej i zimnie obijętnej.

Uważaj również na to, aby nie ulegać zbytniej drobiazgowości.

Interpretacja dodatkowego wyzwania

występuje konieczność całożyciowej pracy nad zharmonizowaniem wibracji tego wyzwania

wibracja 8

Rodzisz się albo w biednej rodzinie, albo w bogatej. W każdym przypadku zwykle szybko musisz rozpocząć pracę dla poprawienia bytu materialnego rodziny bądź dla sprawdzenia siebie samego. Od dziecka musisz nauczyć  się stosunku do pieniądza. Bardzo dobre efekty daje upust swoim siłom fizycznym w stronę sportów walki, jodze itp. Masz skłonność do bardzo łatwego ulegania agresji. Tendencje do bardzo mocnego wchodzenia w fizyczność. Od dziecka wykazujesz władczość i lubisz pieniądze. Zdarzyć się może, że nierzadko trzeba będzie samemu ulegać cudzej dominacji, znosić gwałtowne reakcje, czy tez nazbyt agresywne  przeciwstawianie się jej racjom. Na własnej skórze można odczuć stresujący wpływ ludzkiej pychy i lekceważenia. w obliczu tych trudności doświadczyć możesz okresów niedowierzania, bojaźliwości i pesymizmu.

Masz wielką szansę na zdobycie uznania i promocji, o ile twoje motywy będą czyste.  Twoim nadrzędnym celem jest wolność osobista oparta na materialnym posiadaniu. Niebezpieczeństwem w tym Wyzwaniu jest dążenie do władzy za wszelką cenę i lekceważenie, czy też zbytnie przywiązanie się do spraw materialnych – możesz wierzyć, że tylko pieniądze przynoszą wolność, co rodzi w Tobie olbrzymi strach zarówno przed ograniczeniami, jak i przed biedą. Wibracja ta bowiem wskazuje na problemy wynikające z przeceniania znaczenia spraw materialnych, pieniędzy, posiadania, władzy i prestużu. Skłania nieraz do przeliczania wszystkiego na pieniądze i wszelkie korzyści. Może się przejawiać skrajnym materializmem i skąpstwem. Występuje lęk i obawa jak się jest odbieranym przez innych co motywuje do chęci uzyskania pieniędzy, tytułów i władzy i zapewnienie sobie odpowiedniego poziomu życia. Masz fałszywe poczucie wartości, gdyż obawiając się utraty, braku lub ograniczeń, tym samym przyciągasz je do siebie. 

Komentarze