Lata przemiany


Na podstawie naszej daty urodzenia możemy obliczyć cykl lat rytmicznych występujących w naszym życiu. Są to lata, w których mają miejsce najważniejsze i najbardziej decydujące wydarzenia niosące zwroty i zmiany. W tych latach podejmujemy decyzje i działania takie, które powodują , że zaczynamy myśleć i wdrażać w życie nowe idee, pomysły i działania, które zaowocują na najbliższe lata. Jest to okazja do uporządkowania na nowo swojego życia. W tych latach wytyczmy kierunek działania na następne lata. Osoby urodzone w latach 1900-2000 będą przechodziły okres przemian wolniej. Po 2000 roku przemiany następują szybciej, częściej. Rozwój społeczeństwa następuje w szybszym tempie.

Poniżej sposób obliczania ww. lat przemiany.
Dla przykładu onlivzeń dokonamy dla roku urodzenia 1986:
obliczamy sumę 1+9+8+6 = 24 i
dodajemy do roku urodzenia : 1986+24=2010
daje nam to liczbę roku 2010 – I przełom

obliczamy kolejną sumę 2+0+1+0=3
i dodajemy do roku I przełomu : 2010+3=2013
to daje nam liczbę roku 2013 – II przełom

obliczamy kolejną sumę 2+0+1+3=6
i dodajemy do roku II przełomu: 2013+6=2019
to daje nam liczbę roku 2019 – III przełom itd.

Okresy pomiędzy jednym a drugim przełomem są zdeterminowane liczbami. W powyższym przypadku pierwszy przełom zdeterminowany będzie liczbą 6/24. Lata od 1986 – 2010. Jest to okres dzieciństwa, aż do osiągnięcia dojrzałości. Okres ten zdefiniowany będzie liczbą 24 czyli 6. Oznacza to czas nauki miłości, opieki, tworzenia szczęścia rodzinnego, przyjaźni , nauki harmonii, równowagi i piękna poprzez ekspansję i poszukiwanie swojego wyrazu. Możliwe założenie rodziny poprzez szybkie wyjście za mąż lub wpadkę.


Lata 2010 – 2013 wspierane będą liczbą 3. Oznacza to szczęśliwy okres, czerpanie z przyjemności życia, czas kreowania swojej kariery. Czas błyszczenia i olśniewania otoczenia. Oznacza łatwość nawiązywania kontaktów, intensywne i namiętne przeżywanie wszelkich doświadczeń życiowych. W tym wypadku występuje po okresie zdeterminowanym liczbą rodzinną 6. Groźbą może być rozpad lub rozłam struktur rodzinnych poprzez zdrady lub nadmierne poddawanie się uciechom życiowym (wszystko zależy od innych wibracji występujących w portrecie numerologicznym). Pozytywnie może oznaczać wzrost pozycji społecznej, dochodów, zainteresowanie karierą, sztuką i kontaktami międzyludzkimi co pozytywnie wpłynie na rozwój rodziny czy kontaktów przyjacielskich.


Po roku 2019 , aż do kolejnego przełomu ponownie towarzyszyć nam będzie liczba 6. Będzie to ponownie czas związany z rodziną lub służbą społeczeństwu i wspólnocie. Dążenie do polepszenia sytuacji materialnej. Najbliższych nam osób jak i bliźnich w ogóle. Okres dalszych sukcesów zawodowych. Należy zwrócić uwagę by nie dawać się nadmiernie wykorzystywać. Należy zachować umiar w dawaniu i braniu.

Komentarze